“Svet i Dunav” zahteva hitnu obustavu svih pripremnih radova koji se odnose na izgradnju četvrtog mosta u NS

Nakon gotovo 10 meseci čekanja, u petak 7. oktobra, na adresu Ministarstva za zaštitu životne sredine i NVO “Svet i Dunav” stigla je Odluka Stalnog komiteta Biroa Bernske konvencije u procesu otvorenog slučaja Navodnog ugrožavanja preko 200 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta na potezu Kamenička ada, Dunavac i Šodroš.

– Biro Bernske konvencije je u svom odgovoru naveo da je od nadležnih institucija Republike Srbije odgovor i objašnjenja dobio na vreme, ali i naznačio da njihov odgovor nije uspeo da razjasni problematiku i zatražio od nadležnih institucija da dodatno pošalju relevantne informacije u vezi sa potencijalnim uticajem planirane infrastrukture na relevantne ugrožene vrste. Zvanično je zatraženo od nadležnih institucija da pismeno obaveste Biro o predviđenim rokovima za izgradnju obe infrastrukture, ali i da se podeli više detalja o merama ublažavanja navedenih u izveštaju Strateške procene uticaja za izgradnju “mosta obilaznice oko Novog Sada” i pristupnih puteva. Mere ublažavanja ili mitigacione mere podrazumevaju da se navede koje su planirane aktivnosti koje treba da budu sprovedene kako bi nadomestio eventualni gubitak 170 hektara vodoplavnog područja čija prevashodna namena predstavlja odbranu od poplava, a koje je stanište strogo zaštićenih vrsta, mrestilište riba… Takođe, Biro potražuje mape/ grafički prikaz koje ukazuje na područje na koje bi uticala izgradnja dva predložena infrastrukturna projekta, kao i da li postoje neke druge alternativne lokacije za projekat obilaznice. Mi vam ovom prilikom dostavljamo dva jednostavna grafička prikaza koji nedvosmisleno ukazuju na to šta bi mogle da budu obilaznice, dok je jasno da sporni most sa još spornijim drugim pratećim infrastrukturnim radovima (pomeranje nasipa, vijadukt dva puta duži od mosta, betoniranje i zatvaranje Šodroša, urbanizacija brodogradilišta) nije obilaznica već obmanjivanje naroda – naglašava “Svet i Dunav”.

Sa druge srane, Biro Bernske konvencije je tražio od NVO “Svet i Dunav” da sarađuju sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i podele georeferencirane podatke za sve vrste od značaja za Bernsku konvenciju. Od obe strane Biro je tražio koncizne odgovore na relevantna pitanja do 31. januara 2023. godine, što, prema tumačenju ovog udruženja “podrazumeva da do tada nema daljih radova na terenu”.

Ipak, “Svet i Dunav” napominje da su obavešteni iz centralne baze podataka da su Koridori Srbije d. o. o. dobili su dozvolu za izgradnju privremene saobraćajnice za mostove sa bačke strane obale Dunava, a za potrebe izgradnje mosta u produžetku Bulevara Evrope. Dozvola je ishodovana 15. septembra, nakon što je, prvobitno, nedelju dana ranije odbačena zbog nepotpune dokumentacije, odnosno iz razloga što još uvek nije bilo rešeno pitanje vlasništva nad nekoliko parcela.

Kako se navodi u Rešenju o privremenoj građevinskoj dozvoli, radovi obuhvataju privremenu saobraćajnicu sa privremenim mostovima za potrebe građenja mosta preko Dunava, izvođenje priključka na javnu saobraćajnicu, kao i zaštitu gasovoda i vodovoda.

Reč je o drugoj fazi fazne izgradnje privremenih saobraćajnica koja se odnosi na bačku stranu, dok je dozvola za sremsku stranu ishodovana još 31. maja 2022. godine. Direktor Koridora Srbije d. o. o. Aleksandar Antić tada je rekao da je eksproprijacija na sremskoj strani završena, a da je preostalo da se reguliše još nekoliko parcela na novosadskoj strani.

– Kako je za ovu fazu radova utvrđeno od strane Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu da ne postoji zakonska obaveza pokretanja procedure procene uticaja na životnu sredinu, te da je isto rešenje ugledalo svetlo dana 15. septembra 2022. godine, ovim putem opominjemo sve nadležne institucije da se proces ispred Bernske konvencije upravo otvorio na isti taj dan. Kako su u Odluci Biroa Bernske konvencije tražene informacije iz (nepostojeće) Strateške studije o uticaju na životnu sredinu kao obavezujući deo dopune predmeta koji se očekuje od strane Vlade Republike Srbije, tačnije od strane nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine Studiju će ipak neko morati da uradi u narednom periodu – naglašava ova nevladina organizacija.

Oni smatraju da je “zabrinjavajuće što je neko iz Ministarstva za zaštitu životne sredine ko nije potpisao odgovor na žalbu NVO “Svet i Dunav” zapravo obmanuo Biro Bernske konvencije i naveo da je izveštaj Strateške procene uticaja na životnu sredinu urađen, a da je NVO “Svet i Dunav” napravio propust što ga nije na vreme potraživao”.

U skladu sa navedenim, “Svet i Dunav” poziva sve navedene institucije da odmah obustave pripremene radove do zatvaranja otvorenog procesa (Complaint No. 2022/1: Complaint on stand – by: Serbia: Alleged habitat destruction in the area of Novi Sad due to proposed infrastructure constructions) koji se nalazi pred Evropskim savetom.

Oni napominju da je (1) Bernska konvencija ratifikovana u Republici Srbiji kao zakonski akt koji se mora poštovati, da (2) Strateška procena uticaja na životnu sredinu nije urađena, te da je “Biro Bernske konvencije je po tom pitanju obmanut u odgovoru Ministarstva za zaštitu životne sredine koji niko nadležan nije potpisao”. Takođe, (3) naglašavaju da “planirani most i prateća infrastruktura nije obilaznica jer prolazi kroz naseljeni deo grada Novog Sada (na ilustracijama su mape koje to dokazuju, kao i dva alternativna pravca gde bi mogla da bude izgrađena obilaznica).

Ističe se i da je (4) “urbanizacija brodogradilišta i pretvaranje u stanogradnju do 2035. godine protivno Prostornog plana Republike Srbije” kao i da su (5) Dunavci, Šodroš i Kamenička ada besplatna odbrana Novog Sada od poplava.

– U svetlu velike nadolazeće ekonomske krize, velikog rata u istočnoj Evropi i klimatskih promena nedopustivo je ovakvo bespotrebno rasipanje narodnog novca i zaduživanje za komplikovan građevinski poduhvat koji ne rešava problem opterećenog saobraćaja u Novom Sadu, koji krši domaće i međunarodno zakonodavstvo i koji usled namere za pomeranje nasipa i otimanja vodnog zemljišta Kameničke ade, Dunavca i Šodroša fizički ugrožava grad od potencijalnih poplava – zaključuje se u Zahtevu koji potpisuje Daniela Stojković Jovanović, predsedavajuća Nevladine organizacije “Svet i Dunav”.

U skladu sa navedenim, “Svet i Dunav” poziva sve navedene institucije da odmah obustave pripremene radove do zatvaranja otvorenog procesa (Complaint No. 2022/1: Complaint on stand – by: Serbia: Alleged habitat destruction in the area of Novi Sad due to proposed infrastructure constructions) koji se nalazi pred Evropskim savetom.

Oni napominju da je (1) Bernska konvencija ratifikovana u Republici Srbiji kao zakonski akt koji se mora poštovati, da (2) Strateška procena uticaja na životnu sredinu nije urađena, te da je “Biro Bernske konvencije je po tom pitanju obmanut u odgovoru Ministarstva za zaštitu životne sredine koji niko nadležan nije potpisao”. Takođe, (3) naglašavaju da “planirani most i prateća infrastruktura nije obilaznica jer prolazi kroz naseljeni deo grada Novog Sada (na ilustracijama su mape koje to dokazuju, kao i dva alternativna pravca gde bi mogla da bude izgrađena obilaznica).

Ostavi mišljenje

Vaša E-mail adresa neće biti objavljena.

Doniraj kroz poručivanje nekog od artikala iz prodavnice !