Reakcija na konačno dostupan odgovor od strane Vlade RS (nepotpisanog teksta) iz Ministarstva za zaštitu prirode

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje celog ili delova ove baze podataka i veb-sajta ili članaka objavljenih na ovom veb-sajtu (uključujući dokumenta, slike, fotografije i sl.), bez obzira na razloge za takvo delo (BEZ DOZVOLE AUTORA I NAVOĐENJA IZVORA), zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo, koje će biti gonjeno u skladu sa zakonom. Fotografije ustupljene isključivo ovom prilikom za potrebe sajta www.greenwave21.org ljubaznošću autora Dušana Markovića kome se od srca zahvaljujemo.
NVO “Svet i Dunav” već pune dve godine vodi borbu za zaštitu vodnog zemljišta koje Novi Sad čuva od poplava i stanište je velikog broja zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Organizacija se obratila Bernskoj konvenciji koja je donela zakqučak da su argumenti organizacije osnovani i da nadležne nacionalne institucije nisu reagovale. Uputili su predstavku Ministarstvu za zaštitu životne sredine RS koje je poslalo odgovor u kome se nalaze brojne netačnosti. “Svet i Dunav” priprema elaborat sa dokumentacijom u kojoj će demantovati navode Ministarstva.
  • Pročitajte celo saopštenje NVO “Svet i Dunav” OVDE (PDF)
  • Ceo odgovor Ministarstva za zaštitu životne sredine Bernskoj konvenciji pročitajte OVDE (PDF)
  • Sažeti prikaz hronologije događaja pročitajte OVDE (URL)

 

Na slici s desne strane, jasno je vidljivo da će vodno zemljište biti betonirano i da tu nema mogućnosti opstanka za novosadsku zelenu oazu.

Ostavi mišljenje

Vaša E-mail adresa neće biti objavljena.

Doniraj kroz poručivanje nekog od artikala iz prodavnice !