Конференција „Положај ученика са смањеним приступом у образовном систему Републике Србије“

Конференција „Положај ученика са смањеним приступом у образовном систему РС“ биће одржана у Библиотеци града Београда, у уторак 5.12.2023. године. Конференција је акредитована у Заводу за унапређивање образовања и васпитања (код S10672023)

Част нам је и задовољство да обавестимо јавност о одржавању конференције, као и да упутимо позив свима онима који сматрају да могу да допринесу квалитетној реализацији овог скупа.

 

У последњих десет година спроведене су значајне реформе система образовања и васпитања. Највећи напредак постигнут је у погледу унапређења правног оквира и отварања редовног образовања деци са смањеним приступом.  Са увођењем инклузије повећан је обухват деце која се укључују у образовни процес (основне и средње школе), али иако су уведене различите и бројне мере подршке овој деци, још увек нису створени адекватни услови (превазилажење физичких и друштвенеих препрека, боља организација, едукација стручног кадра, нови образовни профили, интерресорна сарадња), нити су обезбеђени адекватни видови подршке (лични пратиоци, педагошки асистенти, организован превоз, асистивне технологије и др.)

Наведени разлози били су мотив да организујемо Конференцију „Положај ученика са смањеним приступом у образовном систему РС“ како бисмо дали допринос видљивости и унапређењу положаја ученика циљне групе.

Изузетно важан разлог одржавања Конференцијe „Положај ученика са смањеним приступом у образовном систему РС“ је потреба да се представе специфичности рада у установама и да се у отвореној дискусији чују предлози за унапређење положаја ученика са смањеним приступом, али и положаја школа у целини. Поред представника надлежних институција и стручњака, биће представљени примери добре праксе у школама.

Предвиђено је да конференцији присуствују представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, признати стручњаци, наставници и стручни сарадници основних и средњих школа, представници удружења, родитељи и други заинтересовани.

ТЕМЕ СКУПА

  • Анализа постојећег стања у области образовања ученика са сметњама у развоју и инвалидитету, унапређење њиховог положаја и положаја школа и институција које се баве овом циљном групом.
  • Сагледавање тешкоћа, изазова, добрих пракси и могућности за напредак.
  • Побољшање квалитета рада са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и развој нових модела рада

Учесници Конференцијe „Положај ученика са смањеним приступом у образовном систему РС“

Др Мирослав Павловић, научни сарадник

Руководилац Сектора за приправништво, менторство и руковођење у Заводу за унапређивање образовања и васпитања

Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на групи за педагогију, марта 1998. године, магистрирао и докторирао на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду.

Члан је Развојног тима Педагошког друштва Србије. Учествовао је у организацији и реализацији више стручних скупова у оквиру активности Педагошког друштва Србије. Активно сарађује са Савезом учитеља Републике Србије. Ужа област научних и стручних интересовања др Мирослава Павловића је образовање и васпитање деце и ученика којима је потребна додатна подршка.

Др Мирослав Павловић

Милена Јеротијевић, дипломирани психолог

Координаторка програма стручног усавршавања запослених у образовању, група МОСТ

Дипломирала  је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на групи за психологију.

Председница је групе МОСТ и експерт за инклузивно образовање. Коаутор је Стратегије подучавања ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и Приручника за планирање и израду ИОП-а Министарства просвете РС.  Носилац је награде за популаризацију савремене психологије „Живорад – Жижа Васић“ (Савез друштава психолога Србије), 1994. Као експерткиња за инклузивно образовање учествовала је на имплементирању инклузије у образовни систем Републике Србије.

Милена Јеротијевић

Мр Миодраг Недељковић

Генерални секретар Друштва дефектолога Србије

Магистрирао је на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду.

Генерални је секретар Дефектолошког друштва Србије. Учествовао је у организацији и реализацији више стручних скупова у оквиру активности Друштва дефектолога Србије. Аутор је и коаутор више зборника и радова из области дефектологије и психомоторне реедукације. Учесник у реализацији пројеката у области инклузивног образовања и члан Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за унапређивања рада у школама за ученике са сметњама у развоју (2018-2019).Као наставник и просветни саветник, професионални рад је посветио унапређењу положаја ученика са сметњама у образовању и инвалидитетом.

Мр Миодраг Недељковић

Силвана Павловић, дипломирани тифлопедагог

Председник Заједнице специјалних школа, директор ОШ „Драган Ковачевић“

Дипломирала  је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на групи за психологију.

Један је од предлагача и оснивача Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије. На оснивачкој седници, 08.06.2015. године, једногласном одлуком изабрана је за председницу Заједнице. У току кратког периода, својим залагањем и сарадничким односом са свих 48 школа за образовање ученика са сметњама у развоју у Србији, Заједницу поставља као препознатљивог и уваженог партнера Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сегменту свих битних питања и стратегије образовања ученика са сметњама у развоју. Добитник је бројних награда и признања, укључујући и Светосавску награду.

Силвана Павловић

Доц. др Војислав Тодоровић

Магистар дефектолошких и доктор комуниколошких наука

Диломирао је на Дефектолошком факултету 2006. године, а магистарске студије је завршио на истом факултету 2011. године. Докторирао је на Факултету за културу и медије 2017. године.

Запослен је у ОШ “Душан Дугалић“ од 2007. године, а од 2018. године и на Факултету за културу и медије. Такође је сарадник на Високој школи за комуникације (ВИСКОМ) од 2021. године.

Уредник је научног часописа, КОМУНИКАЦИЈЕ, МЕДИЈИ, КУЛТУРА, годишњак Факултета за културу и медије-категоризација М 53.

Члан Руске академије природних наука (РАПН).

Др Војислав Тодоровић

Тијана Совиљ, дипломирани психолог

Стручни сарадник психолог

Дипломирала школску психологију-педагогију 1988. на Филозофском факултету Универзитета у Београду и гешталт психотерапију на ЕАГТ. Током своје професионалне каријере радила је као стручни сарадник, а у настави као проф. опште и развојне психологије. Сарадник је ЗУОВ-а на акредитацији семинара и процени примера добре праксе. Ужа област интересовања је пружање психолошке помоћи адолесцентима у ситуацијама животних криза, развојних застоја и др. ситуацијама.

Аутор је неколико КЊИГА.

 

Тијана Совиљ

Весна Хохлов, професор физичке културе

Професор физичког васпитања у пензији са дефектолошким остручавањем

Дипломирала је на Факултету физичке културе Универзитета у Београду. На почетку каријере, радила је као пливачки тренер у клубовима Црвена звезда и 11. април. Од 1987. године своју професионални рад посвећује ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом као наставник у специјалним школама и као аутор програма „Мама и тата вежбајте са нама“ и „Игре у води са елементима пливања“ за циљну групу. Велики допринос положају особа са сметњама у развоју и инвалидитетом дала је у успостављању права циљне групе на бављење спортом и рекреацијом. Аутор је курсева плеса, обуке клизања, стоног тениса, скијања и пливања. Добитник је бројних признања за допринос развоју спорта и рекреације за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом.

 

Весна Хохлов

Снежана Пејаков

Стручни сарадник – психолог

Завршила је Филозофски факултет Универзитета у Београду, образовног профила школски психолог-педагог и посебно клинички психолог 1991. године. Поред тога, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију  стекла је и звање – Психолога острученог за рад са слепим и слабовидим ученицима. До сталног запослења 1996, у Школи „Вељко Рамадановић“ радила је на Филозофском факултету као истраживач приправник на предметима Педагошка псиохологија и Ментално тестирање деце.

Своју професионалну каријеру посветила је подршци слепим и слабовидим ученицима, као и менторству оних који се њима баве.

 

 

Снежана Пејаков

Гордана Филиповић-Шиљковић

Стручни сарадник – социјални радник

Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду – смер за социјални рад и социјалну политику. Дефектолошки је остручена за рад са слабовидим и слепим ученицима.
У Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ у Земуну, на радном месту
стручног сарадника- социјалног радника, ради од 1988. године.
Током вишедеценијског рада, учествовала је у домаћим и међународним конференцијама. За успешну дугогодишњу сарадњу у реализацији програма студија социјалног рада додељена јој је Захвалница 2004. године.

Гордана Филиповић-Шиљковић

Тамара Лазовић, мастер дефектолог и докторанд специјалне едукације и рехабилитације

Председник УГ „Центар за развој дечијих потенцијала – Мој олигофренолог“

Дипломирала је на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на смеру олигофренологија 2014. године. Мастер студије завршила је 2015. на истоименом факултету и смеру, а од 2021. је докторанд на смеру специјална едукација и рехабилитација.

Члан је Друштва дефектолога Србије, председник удружења грађана Центар за развој дечијих потенцијала – Мој олигофренолог, демонстратор на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију на предметима Основе психолошког саветовања и Саветодавни рад са родитељима и децом са ометеношћу и хроничним болестима и наставник у Средњој занатској школи у Београду.

Уже области научних и стручних интересовања Лазовић Тамаре су инклузија, диференцијација наставе и универзални дизајн у учењу.

 

Тамара Лазовић

Др Биљана Милановић-Доброта

Професор доцент на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, ужа научна област Олигофренологија

Докторирала је на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, ужа научна област Олигофренологија.

Аутор је бројних научних радова из научне области Специјална едукација и рехабилитација. Учествује у домаћим и међународним пројектима.

Синиша Ранковић

Председник друштва дефектолога Србије и директор ОШ „Бошко Буха“

Дипломирао је на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду – основне студије – студијски програм – олигофренологија. Стекао је мастер на Педагошком факултету у Сомбору – мастер студије – студијски програм – инклузивно образовање. Од 2006. године је чламн председништва, а од 2014. године је председник Друштва дефектолога Србије.

Члан је струковних радних група за формулисање предлога и примедби на Нацрте :
– Закона о Основама система образовања и васпитања (2009) и Измена и допуна Закона (2011; 2013; 2015)
– Закона о предшколском васпитању и образовању (2010)
– Стратегије развоја образовања у РС до 2020. (2012)
– Закона о основном образовању и васпитању (2013)
Спољни стручни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања за оцењивање квалитета уџбеника за ученике са сметњама у развоју, (2015/2016)

Аутор је бројних научних радова из научне области Специјална едукација и рехабилитација. Учествује на домаћим и међународним стручно-научним скуповима.

Постер презентације

Милена Шакић, дипломирани инжењер технологије, дефектолошки остручена за рад са ученицима са смтањама у развоју и инвалидитетом.

Интегративна, мултидисциплинарна, тематска и инклузивна настава као пример добре праксе

Софија Дамњановић, техничар графичке дораде – специјалиста, дефектолошки остручена за
рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Практична настава кроз тематску наставу Екологија за ученике са сметњама у развоју средње
школе: „Еколошко лепило“

Јелена Јерковић, дипломирани сликар – рестауратор, дефектолошки остручена за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Ликовно кроз тематску наставу екологија за ученике са сметњама у развоју средње школе: „Бори се за своју планету“.

ИЗЛАГАЧИ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА

Војстојс (VoiceToys) је креативни тим посвећен стварању технолошких иновација намењених дефектолозима, логопедима и педагозима. Желимо да технологију употребимо на хуман начин, и искористимо је за развој и унапређење психофизичких способности детета.

Програмски одбор

Драгана Божиновић

Председник друштва Лицеј, професор југословенске књижевности и језика и опште књижевности

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Оснивач је и дугогодишњи председник друштва „Лицеј“. Као уредник и аутор објавила је бројна издања, укључујући и капитална. Завршила је филмску школу у школи Квадрат, Зорана и Светлане Поповић, носилаца престижних награда из области документарног филма. Као аутор и реализатор учествује у домаћим и међународним пројектима. Поред тога ради као стручни сарадник у библиотеци у Средњој занатској школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Учествује у активностима заштите природе и оснивач је грађанског центра који окупља научнике, уметнике и локално становништво ради очувања јединственог наслеђа Балкана. Ужа област интересовања јој је унапређивање методика наставе. Као аутор пројекта „Мултимедијалне радионице за прављење књига“ номинована је за Награду града Београда у области рада с младима од стране Педагошког друштва Србије и Библиотеке града Београда.

Богољуб Радовановић

Диплoмирани социјални радник– стручни сарадник

Дипломирао је на Факултету политичких наука  у Београду – смер Социјални рад и социјална политика 1989. године.

Радио је две године у Центру за социјални рад, а у „Средњој занатској школи“ у Београду ради од 1994. године као стручни сарадник.

Аутор је више стручних радова из области  социјалног рада у образовању и социјалне заштите.Члан је Друштва социјалних радника Србије, члан Удружења социјалних радника у предшколским установама и школама Србије и председник републичке Секције социјалних радника у образовању. Дугогодишњи је сарадник Факултета политичких наука у Београду – смер Социјални рад и социјална политика, где је као истакнути стручњак из праксе – професор по позиву, одржао низ предавања студентима. Од 1995. године је председник Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју Раковица. Аутор је и координатор низа пројеката реализованих са децом са сметњама у развоју и њиховим родитељима.

 

Богољуб Радовановић

Јулија Малка

Школски психолог и породични психотерапеут под супервизијом

Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на групи за психологију и едуканткиња је треће године при Асоцијацији системских терапеута. Током своје професионалне каријере радила је као стручни сарадник у Средњој занатској школи у Београду, а тренутно је запослена као стручни сарадник у Основној школи “Бановић Страхиња”. Ужа област интересовања су јој унапређивање квалитета инклузије у пракси као и превенција и промоција психичког здравља деце и младих.

 

Јулија Малка

Конференцију подржали

Ostavi mišljenje

Vaša E-mail adresa neće biti objavljena.

Doniraj kroz poručivanje nekog od artikala iz prodavnice !