Kampanja za Dunavac, Šodroš i Kameničku adu

Početna / Kampanja za Dunavac, Šodroš i Kameničku adu
Kampanja za Dunavac, Šodroš i Kameničku adu

500eur

Potrebna sredstva

0

Donacije

500eur do cilja
Donirano0%

Kampanja za Dunavac, Šodroš i Kameničku adu

Tražimo moratorijum na sve predradnje i radnje povodom izgradnje mosta u produžetku Bulevara Evropa do 16. septembra 2022. godine, kada će se Bernska konvencija izjašnjavati o navodima žalbe, koju je predala organizacija Sveti Dunav.

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Zaključkom Vlade Republike Srbije izgradnja četvrtog mosta u Novom Sadu, proglašena je projektom od nacionalnog značaja. Pri tome je prekršeno pet zakona i Ustav RS, zbog čega je pred Ustavnim sudom pokrenuta Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti, a pre toga i ustavna žalba. Postoji osnovana sumnja da se Zaključak odnosio na drugi most (kod Petrovaradina), koji je svim urbanističkim planovima detektovan kao prioritetan za izmeštanje saobraćaja – most obilaznica.

Bez tendera, direktno i netransparentno

Posao se bez tendera, direktno i netransparentno ugovara sa kineskim bankama i kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC). Ova kompanija je već godinama na crnoj listi Svetske Banke zbog bogate istorije netransparentnog poslovanja i devastiranja životne sredine. CRBC je gradio autoput u Crnoj Gori i tom prilikom uništio korito reke Tare, za šta je kažnjen sa 200.000 evra. Strahovanje da će se novosadsko priobalje devastirati je opravdano.

Za ovaj most nisu rađene strateške procene uticaja na životnu sredinu, niti su građani Novog Sada imali mogućnost da se izjasne o ovom projektu, na šta imaju pravo prema Arhuskoj konvenciji, kojim im se na pet metara od stanova uvodi teretni i putnički saobraćaj. Deo mosta je i predimenzionisani vijadukt, koji bi doveo do nesnosnog povećanja nivoa buke i zagađenja.

Četrdeset kilometara uzvodno od Mosta slobode, Bačka i Srem nisu spojeni nijednim mostom, dok se u Novom Sadu planira novi most na već tri postojeća.

Stanovnici Telepa su izrazili na zborovima građana svoje NESLAGANJE sa izgradnjom pristupnih saobraćajnica u vidu kilometarskog vijadukta i uvođenja auto-puta.

Opasnost od poplava

Struka se izjasnila o opasnosti ugrožavanja nasipa koji štiti Novi Sad od poplava. Prevođenje kamiona i druge teške mehanizacije lako može dovesti do njegovog urušavanja.

Zbog svih ovih činjenica, koje pokazuju da se potpuno urušio svaki zakonski okvir u Republici Srbiji i da se uvodi haotično bezakonje koje već destabilizuje balkanski region, pa time i Evropsku uniju, tražimo podršku da zaustavimo nelegalnu uzurpaciju zaštićenih područja.

Očekujemo vašu podršku i za sve dalje informacije stojimo vam na raspolaganju.

 

Ostavi mišljenje

Vaša E-mail adresa neće biti objavljena.

Doniraj kroz poručivanje nekog od artikala iz prodavnice !