Document

Home » Document

Deklaracija o saradnji zaštitara prirode balkanskog regiona

Etički kodeks zaštitara prirode

Učesnici Konferencije zaštitara prirode regiona Balkana „Zeleni talas 2021” donose Deklaraciju o regionalnoj saradnji zaštitara prirode balkanskog regiona kao standard kojim formalizuju stavove i načela saradnje.

Dužnost potpisnika je da ističu i slede stavove i principe sadržane u Deklaraciji i da se suprotstave pritiscima da se ti principi prekrše.

Deklaracija uspostavlja principe solidarnosti zaštitara prirode kada su ugroženi javni interesi zaštite tla, vode, vazduha i biodiverziteta.

All those who wish can support the Declaration and the Code of Ethics by filling out the form.

0 Organization
Number of signatory organizations
0 Individuals
Number of individual signatories
0 Country
States Parties

Fill out the form below

    If you are wondering what can you do?

    Postani deo “Zelenog talasa”, volontiraj i priključi se kampanji popunjavanjem formular na stranici.

    If not us, who?

    Bez našeg učešća, budućnost planete izgleda mračno. Tle, vazduh i voda se truju kao da sutra ne postoji. Šta će piti naša deca? Postani deo promene.

    Doniraj kroz poručivanje nekog od artikala iz prodavnice !